Mikołaja 57

Powiat chełmski

Jak rozwinąć skrzydła? – zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkół z miasta Rejowiec Fabryczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-019/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat chełmski Gmina: Rejowiec Fabryczny – miasto…Continue readingJak rozwinąć skrzydła? – zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkół z miasta Rejowiec Fabryczny