Mikołaja 57

Powiat starogardzki

LEPSZY START – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Skórcz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-222/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat starogardzki Gmina: Skórcz Wartość ogółem: 90000…Continue readingLEPSZY START – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Skórcz