3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-035/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 809037

Wydatki kwalifikowalne: 809037

Dofinansowanie: 796901,44

Dofinansowanie UE: 687681,45

Nazwa beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski

NIP beneficjenta: 6471277603

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

obszar ukrainy, mokrsko 233, gmina radzyń podlaski, koszt definicja, praca sokółka kuźnica, www rpo, suwałki obwodnica, czesc granicy miedzy polska a slowacja, roboty publiczne, 2019 tygodnie, mz.gov.pl, piotr mikołajczyk

yyyyy