3 latki na start – kompleksowy program wsparcia edukacji dzieci w Gminie Kalisz Pomorski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-036/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat drawski

Gmina: Kalisz Pomorski

Wartość ogółem: 511500

Wydatki kwalifikowalne: 511500

Dofinansowanie: 434775

Dofinansowanie UE: 434775

Nazwa beneficjenta: Gmina Kalisz Pomorski/ Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim

NIP beneficjenta: 6741002320

Kod pocztowy: 78-540

Miejscowość: Kalisz Pomorski

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat drawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

stoczeklukowski, www.pup.slupsk, gaz ziemny jakie to paliwo, wrocławska agencja rozwoju regionalnego, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych k.p.a. wzór 2020, 7.7, hodowla i sprzedaż osłów, pralnia renoma gocław, wyższa szkoła ubezpieczeń w krakowie, fs 13 chomikuj

yyyyy