31 przepisów na równość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-027/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Walim

Wartość ogółem: 170502,5

Wydatki kwalifikowalne: 170502,5

Dofinansowanie: 170502,5

Dofinansowanie UE: 144927,13

Nazwa beneficjenta: „JAN-MAR” Jan Maculewicz

NIP beneficjenta: 8861789217

Kod pocztowy: 58-300

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

koszty postępowania sądowego księgowanie, krus dotacje na działalność pozarolniczą 2022, zabytki opolszczyzny, pozycja horyzontalna pierwsza pomoc, 3 filary, centrum kongresowe rzeszów, jak się pisze po prostu, plakaty w białej ramie, 3040 brutto ile to netto

yyyyy