A ja wolę to przedszkole!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-120/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 376324,04

Wydatki kwalifikowalne: 376324,04

Dofinansowanie: 370679,18

Dofinansowanie UE: 319875,43

Nazwa beneficjenta: Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

NIP beneficjenta: 6342176656

Kod pocztowy: 40-051

Miejscowość: Katowice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

straż wiejska 2 cda pl, 136 dni po 20 marca, powiat iławski, gaz ziemny zastosowanie, wniosek dopłaty, wyniki matur 2021 rozszerzenie, doradztwo unijne, nowy dyrektor muzeum sztuki w łodzi, potenciał, facebook nie działa na chrome, sygnał ostrzegawczy, stacja diagnostyczna starachowice, stefczyka lublin, praca zamosc pup, wymiana opon lublin leclerc, co jest 25 lutego

yyyyy