A JA WOLĘ ZIELONE PRZEDSZKOLE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-028/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat goleniowski

Gmina: Osina

Wartość ogółem: 483539,35

Wydatki kwalifikowalne: 483539,35

Dofinansowanie: 411008,45

Dofinansowanie UE: 349357,18

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8561796986

Kod pocztowy: 72-200

Miejscowość: Nowogard

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat goleniowski / Powiat kamieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

dotacja na start, www.ww.wp, zrównoważona mobilność, lasy państwowe praca, region polska

yyyyy