ABC nauki- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubowidz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-380/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Gmina: Lubowidz

Wartość ogółem: 154860

Wydatki kwalifikowalne: 154860

Dofinansowanie: 154860

Dofinansowanie UE: 131631

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubowidz

NIP beneficjenta: 5110263855

Kod pocztowy: 09-304

Miejscowość: Lubowidz

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

kurs nurkowania rzeszów, kurs dla nauczycieli przedszkola, słownik polsko-polski, urząd marszałkowski województwa, biuro pracy busko zdrój, malgorzata gembicka szczepienie

yyyyy