ABC nauki-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci klas I-III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-264/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo – miasto

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Oświatowe

NIP beneficjenta: 5881008173

Kod pocztowy: 84-200

Miejscowość: Wejherowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/30/2012

czym kieruje się sąd rozpatrując sprawy nieletnich, prowadzi, portal informacyjny łódź, europei 2020, nr choroby m54, zweryfikowany, remax nieruchomości, stowarzyszenie natanaelum, cyfrowe katowice, nie mógłbyś, numer gospodarstwa rolnego ile cyfr, нагрузка на ось в польше, makro bez karty, ewidencja środków trwałych 2020 wzór, wzór wezwanie do zwrotu zaliczki pdf, nie zidentyfikowano, budowa metra na targówku, jak zarejestrować się jako bezrobotny, ulica suwalska

yyyyy