Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-006/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów – miasto

Wartość ogółem: 193505

Wydatki kwalifikowalne: 193505

Dofinansowanie: 189635

Dofinansowanie UE: 161189,75

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

NIP beneficjenta: 8441928190

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

urzad pracy myślenice, sławomir trepka gabinet prywatny, poznań świnoujście trasa, pup wyszków

yyyyy