Absolutna Szansa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-026/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tyszowce

Wartość ogółem: 727897,19

Wydatki kwalifikowalne: 727897,19

Dofinansowanie: 622517,19

Dofinansowanie UE: 618712,61

Nazwa beneficjenta: Gmina Tyszowce

NIP beneficjenta: 9211987290

Kod pocztowy: 22-630

Miejscowość: Tyszowce

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018 gdańsk, części wspólne budynku wielorodzinnego, sanatorium przegladarka, www pup mielec pl, pomoc de minimis dla osoby fizycznej, art. 44 ust. 3 ustawy, gielda lodz, jak powiększyć ekran na laptopie, dla podlasie, badanie gęstości rozmieszczenia receptorów w skórze w wybranych częściach, pup poznań, jak zmienić przeglądarkę na google, a1 wniosek, flora tatrzańskiego parku narodowego, stawka większa niż życie odcinek 7 cda, tulipanowa polanka wielka, fundacja rozwoju gminy zelów, ewaluacja nauczyciela, granty pgr kiedy decyzja

yyyyy