Aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-141/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Komarówka Podlaska

Wartość ogółem: 130998

Wydatki kwalifikowalne: 130998

Dofinansowanie: 130998

Dofinansowanie UE: 111348,3

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej

NIP beneficjenta: 5381653261

Kod pocztowy: 21-311

Miejscowość: Komarówka Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

jak napisać odwołanie do przedszkola, pasmo górskie w karpatach, www.kis.gov.pl najczęściej zadawane pytania, wrpo harmonogram, praca supraśl, parysow

yyyyy