Aby start był łatwiejszy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-286/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 147613

Wydatki kwalifikowalne: 147613

Dofinansowanie: 147613

Dofinansowanie UE: 125471,05

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 308, powiatowy urząd pracy w węgrowie, zs1 opatów, gromadzenie opadów, ustal ile jest liczb spełniających warunek zad 5 str 44, przedewszytskim, praca pup świdnica, fundusz skarbowy, anemometr cyfrowy aplikacja, praca 50+, kontrola formalna, pomoc rządowa dla rodzin, kredyt na start firmy

yyyyy