Ad maiora natus sum – podniesienie jakości usług edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży – edycja rozszerzona

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-554/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża

Gmina: M. Łomża

Wartość ogółem: 224955

Wydatki kwalifikowalne: 224955

Dofinansowanie: 224955

Dofinansowanie UE: 191211,75

Nazwa beneficjenta: Diecezja Łomżyńska

NIP beneficjenta: 7181259833

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

koniec świata 2030, dlatego też przecinek, konferencja 28.10 zdalne, mwc 2021, kpa pdf, ustawienia strony word, zasady ewakuacji z budynku, zielony zakątek suwałki, krus bełżyce, udrożnienie, co to są służby porządkowe, absolutorium zarządu wspólnoty, euro rtv agd europa centralna, 2018 rok, pół kroku stąd chwyty, ozywienie, geriatria.mz.gov.pl, tarcza orange, najlepszy gilm

yyyyy