„Ad maiora natus sum” – podniesienie jakości usług edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-334/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Łomża

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 400000

Dofinansowanie UE: 340000

Nazwa beneficjenta: Diecezja Łomżyńska

NIP beneficjenta: 7181259833

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

jak pisać na pewno, dlaczego polska sprzedaje uprawnienia do emisji co2, urząd pracy prudnik, zapisz podane liczby słowami 2500000, jak zmierzyć ipd, opiekun dla osoby niepełnosprawnej, dopłaty do lasu 2019, wzór zaliczki, system zmianowy 20/7

yyyyy