Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-181/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 197090

Wydatki kwalifikowalne: 197090

Dofinansowanie: 173090

Dofinansowanie UE: 167526,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Mielec/Gimnazjum w Woli Mieleckiej

NIP beneficjenta: 8171812499

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

staż unijny, ups nowy sącz magazynowa 2, bon na zasiedlenie 2022, produkcja gotowców na budowę, loans for foreigners in poland, gus wyszukiwarka, ile kosztuje godzina pracy koparki 2020, ekodzieciaki mos gov pl, tabela ilość czynnika klimatyzacji maszyny rolnicze, rafał farma, iii profil pomocy, umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej wzór

yyyyy