Akademia Dzieciaka „Ku Przyszłości”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-084/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Radomyśl Wielki

Wartość ogółem: 476618,86

Wydatki kwalifikowalne: 476618,86

Dofinansowanie: 405126,03

Dofinansowanie UE: 344357,13

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Ku Przyszłości”

NIP beneficjenta: 8172106823

Kod pocztowy: 39-310

Miejscowość: Radomyśl Wielki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014

tablica.pl., kontraktacja gęsi 2020, zaloz firme, wezwanie urzedowe, schemat aglomeracji policentrycznej, za głosem serca odc 138, miliard w rozumie prowadzący, życie społeczne

yyyyy