Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-209/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 1138544,8

Wydatki kwalifikowalne: 1138544,8

Dofinansowanie: 1001919,42

Dofinansowanie UE: 851631,51

Nazwa beneficjenta: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk – Świerczek

NIP beneficjenta: 6311105187

Kod pocztowy: 44-119

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

praca psycholog pomorskie, dotacje na innowacje, pełnia października 2021, ustawa covid, we wrześniu, rozporządzenie covid czerwiec 2021, podniesienie, zsp nr 2 zamość, ile wynosi staż z urzędu pracy 2022, szanowny pan skrót, jak poprawnie napisać, oś po angielsku, praca lipno pup, mama wraca do pracy dofinansowanie do żłobka 2021, gov wytyczne dla nauczycieli, instrukcja pit 0, zaproszenie na konferencję wzór, dobry start 2019 dla kogo, formularz wymeldowania z niemiec pdf, wałbrzych podzamcze

yyyyy