Akademia Kompertencji Kluczowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-177/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Radzyń Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 1073177,53

Wydatki kwalifikowalne: 1073177,53

Dofinansowanie: 936955,03

Dofinansowanie UE: 912200,9

Nazwa beneficjenta: Miasto Radzyń Podlaski

NIP beneficjenta: 5381851423

Kod pocztowy: 21-300

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

pożyczki płynnościowe, nakładka na schody dla niepełnosprawnych, obostrzenie 1 stopnia rysunek, znajdz firme, aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór doc, niewielka pionowa podpora architektoniczna, wykształcenie uzupełniające, www.siemiatycze.pl, up ilawa, konkurencyjność synonim

yyyyy