Akademia Kreatywnego Ekomalucha

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-012/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Brzeg

Wartość ogółem: 364250

Wydatki kwalifikowalne: 364250

Dofinansowanie: 358786,25

Dofinansowanie UE: 309612,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Brzeg

NIP beneficjenta: 7471248878

Kod pocztowy: 49-300

Miejscowość: Brzeg

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

zespół szkół nr 1 w opolu lubelskim, urząd pracy garwolin kontakt, przedszkole 220, liceum 4 tarnów, ocena własnej osobowości metodą swot, busy lopuszno kielce, 101 napraw wszystkie odcinki, lata przejściowe, średnia europejska, pup przeworsk oferty pracy, lublin referendum, prywatne uczelnie poznań, wyrazy na sylabę wio, klub pracy czerwonak, 1 stycznia, ile dni ma marzec 2021, podkowa u konia, pacjent gov leczenie bez dyskryminacji, kapitał obrotowy, my rodzinę dobrą mamy tekst

yyyyy