„Akademia Kreatywności” – twórcze dziecko, aktywni rodzice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-069/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 384778,76

Wydatki kwalifikowalne: 384778,76

Dofinansowanie: 327061,13

Dofinansowanie UE: 278001,96

Nazwa beneficjenta: Fundacja Centrum Europy Lokalnej

NIP beneficjenta: 9591897178

Kod pocztowy: 25-017

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

podpisane, co oznacza liczba 333, ustawa zawierająca błędy, ogół poruszanych zagadnień, 735000926, rekrutacja do przedszkoli 2019 warszawa, wypożyczalnia sprzętu medycznego sosnowiec, inea poczta, magistrat hrubieszów, pozyskiwanie funduszy unijnych, soprano hrubieszow, polska słowacaj, kody pkd 2019 pdf, opis polski, europejskie centrum inwestycyjne, abr distribution spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

yyyyy