Akademia kreatywności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-090/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski

Wartość ogółem: 257475,44

Wydatki kwalifikowalne: 257475,44

Dofinansowanie: 225035,44

Dofinansowanie UE: 218854,12

Nazwa beneficjenta: Gmina Międzyrzec Podlaski/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

NIP beneficjenta: 5381062531

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 7/15/2013

pogoria 3 imprezy, warszawa praca fizyczna, sanktuarium głogów małopolski, covid slask, ewidencja środków trwałych 2020 wzór, przekroczenie granicy działki przy ocieplaniu, kinga bokun, muzeum panorama racławicka, tablica krasnik, ocrg opole, biuro pracy bochnia, fotojoker wola park, obowiązuje, pup elbląg praca, sprawozdanie przykład, jakie są regiony polski, 2007 ile to lat

yyyyy