Akademia Małego Smyka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-063/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 224393,33

Wydatki kwalifikowalne: 224393,33

Dofinansowanie: 190734,33

Dofinansowanie UE: 190734,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Strawczyn / Szkoła Podstawowa w Chełmcach

NIP beneficjenta: 9591478760

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Chełmce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

metoda papi, neuromed kraśnik, portal pielegniarki, ministerstwo inwestycji i rozwoju bip, kropka po nr, monety charona, polska gospodarka 2021, skład mechaniczny gleby krzyżówka, projekt internetowe możliwości, polska sowacja, strategia europa 2020 dokument, zaświadczenie z zus potwierdzające okres pobierania świadczeń, matura 2021 rozszerzenia, obszaru, unia europejska cele

yyyyy