AKADEMIA MALUCHA – LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-283/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Bodzanów

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ” NASZA SZKOŁA”

NIP beneficjenta: 7742830775

Kod pocztowy: 09-470

Miejscowość: BODZANÓW

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

geoportal starachowice, roman jagieliński, fundacja onkologiczna rakiety, wyjazd holandia, rozporządzenie ewaluacyjne, terminy wypłat 500 wąbrzeźno 2022, urzad pracy w kole, 3390 brutto ile to netto, na sygnale odc 324, pierwsze muzeum w polsce, warszawa wielkopolskie, prawo zamówień publicznych 2020, kraków zabłocie

yyyyy