Akademia malucha w Uhercach Mineralnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-238/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Olszanica

Wartość ogółem: 81000

Wydatki kwalifikowalne: 81000

Dofinansowanie: 79785

Dofinansowanie UE: 68850

Nazwa beneficjenta: Gmina Olszanica

NIP beneficjenta: 6881246016

Kod pocztowy: 38-722

Miejscowość: Olszanica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

praca lubawa dzisiejsze, o co chodzi z 30.03.2022, bóle szyi icd 10, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności, połączenie się przedsiębiorstw, nauka bez barier, pierwszy stół, wagon bez przedziałów intercity, efs wup katowice, warszawa wiadomości lokalne, eliza banasik

yyyyy