Akademia Małych Odkrywców dla 3-latków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-237/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Regimin

Wartość ogółem: 49572,5

Wydatki kwalifikowalne: 49572,5

Dofinansowanie: 48822,54

Dofinansowanie UE: 41499,16

Nazwa beneficjenta: FHU TOM-KAT Tomasz Kowalski

NIP beneficjenta: 5661784231

Kod pocztowy: 06-400

Miejscowość: Ciechanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

określ rodzaj zależności łączącej wymienione pary organizmów, granty ppgr kiedy decyzja, zwolnienie lekarskie druk europejski, powiedz jakie znaczenie miał każdy z podanych dokumentów, najbardziej opłacalne kursy zawodowe, jasło dom na sprzedaż, dotacje na dzieci 2022, urząd marszałkowski olsztyn praca, urząd pracy krapkowice, rada europy cele, 144 promyk nadziei, dofinansowanie do energii i gazu, cubus plac unii, szczegółowy, urząd skarbowy oferty pracy, urząd pracy grodzisk wlkp, ls 2014, rozmiary stron, ustawa o osp 2022 pdf, znajdujących

yyyyy