Akademia Małych Odkrywców dla 4-latków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-238/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Regimin

Wartość ogółem: 49874,63

Wydatki kwalifikowalne: 49874,63

Dofinansowanie: 49124,63

Dofinansowanie UE: 41755,94

Nazwa beneficjenta: FHU TOM-KAT Tomasz Kowalski

NIP beneficjenta: 5661784231

Kod pocztowy: 06-400

Miejscowość: Ciechanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

euro 2020 tabela pdf, 55 311 kostomłoty, wskaż model który przedstawia związek chemiczny o większej masie cząsteczkowej, pup kamienna gora, urzad pracy toruń, absorbują, karolex, центрум, 7 denarów osoba, polskie fundusze inwestycyjne, dofinansowania unijne, tworczosc yuuki, zespół lęku społecznego, male zakola, rpo podkarpackie harmonogram 2019, rozwiń w wypracowaniu liczącym ok 200 słów, czystopis, miasto położone niedaleko włocławka, kordeckiego 49, s ownik

yyyyy