Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-591/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 268890

Wydatki kwalifikowalne: 268890

Dofinansowanie: 268890

Dofinansowanie UE: 228556,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok / IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

katarynka ile stron, 152 promyk nadziei, sea region, korzystając z podanych informacji ustal ile ważą warzywa, dotacje z pup 2021, urząd pracy wałcz, pos systems dębogórze, karol olejniczak, chorzów rynek imprezy, niania pobiedziska, jak sprawdzić spis, nieprzyjemny zapach z ust u dziecka 6-letniego, czy piatek 7 stycznia jest wolny, klub pracy murowana goślina, pozyczka 0 %

yyyyy