Akademia Młodego Biznesmena

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-020/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Kostomłoty

Wartość ogółem: 107261,45

Wydatki kwalifikowalne: 107261,45

Dofinansowanie: 107261,45

Dofinansowanie UE: 91172,23

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Emka”

NIP beneficjenta: 8952020468

Kod pocztowy: 51-120

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

ile gwiazdek jest na fladze unii europejskiej, eurowinieta zakup, mops międzyrzec podlaski, musisz to wiedziec 1411, pup świdnica, lista żłobków z dofinansowaniem poznań 2021, wskaźnik ekwiwalentu 2020, 1000 plus dla dzieci urodzonych w 2020, pokl lodzkie, pozyczki na firme

yyyyy