Akademia młodych inżynierów – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Miękinia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-108/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Miękinia

Wartość ogółem: 416232,59

Wydatki kwalifikowalne: 416232,59

Dofinansowanie: 416232,59

Dofinansowanie UE: 353797,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Miękinia

NIP beneficjenta: 9131502020

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Miękinia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011

raport sa, życie pabianic facebook, up ilawa, gen kaszubski objawy, przedszkole nr 9 żyrardów, gmina niedrzwica, jaką działalność otworzyć na wsi, wydział komunikacji jawor, kolej malopolska, 30 lat pracy, mbank bonarka godziny otwarcia, telekomunikacji, jak sie pisze na razie

yyyyy