Akademia Młodych Mistrzów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-601/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Wasilków

Wartość ogółem: 296500

Wydatki kwalifikowalne: 296500

Dofinansowanie: 296500

Dofinansowanie UE: 252025

Nazwa beneficjenta: Gmina Wasilków

NIP beneficjenta: 5420005550

Kod pocztowy: 16-010

Miejscowość: Wasilków

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

bon na cyfryzację wniosek, promesa wzór współpracy, szkoła torus przemyśl, przegladarka skierowan nfz.gov.pl, europejski fundusz, ce projekt, pfron łódź dofinansowanie 2021, dofinansowanie unijne na otwarcie firmy, rozwój, przedszkole puchatek osowa, klasztor ojców dominikanów, sluzbazdrowia pl

yyyyy