Akademia Nowoczesnej Edukacji w opolskich gimnazjach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-039/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Strzelce Opolskie

Wartość ogółem: 216884

Wydatki kwalifikowalne: 216884

Dofinansowanie: 184351,4

Dofinansowanie UE: 156698,69

Nazwa beneficjenta: Combidata Poland sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5850007327

Kod pocztowy: 81-387

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, grupa powiązanych ze sobą osób klika, cel definicja, szkoła muzyczna szamotuły, art.52, jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, rozporządzenie covid warmińsko mazurskie, biuro pracy prudnik, urząd gminy purda, wup pl, jak powiększyć obraz na komputerze, dzielnica strachu gdzie kręcono, kurs euro w przyszłości, gwiazdy gif, wypełniony wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 2017, małe przedsiębiorstwo 2019, wzór prawidłowo prowadzonej ewidencji czasu pracy, podręcznik prawo jazdy 2021 pdf, ministerstwo nauki jazdy, nieruchomości czempiń

yyyyy