Akademia odkrywców, wiedzy zdobywców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-153/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 280527,85

Wydatki kwalifikowalne: 280527,85

Dofinansowanie: 238448,67

Dofinansowanie UE: 202681,37

Nazwa beneficjenta: PRACOWNIA KREATYWNA

NIP beneficjenta: 9570326708

Kod pocztowy: 80-297

Miejscowość: Banino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/29/2013

Data zakończenia realizacji: 6/28/2015

gov koronawirus, urzad pracy parczew, rządowa mapa dostępności terminów, lublin grottgera, gdynia kołłątaja, pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności, urząd pracy działdowo, orawa info, potenciał, jak uniknąć opłaty adiacenckiej, marcin wojciechowski amerykanista, znak myślnik, wiadmości, pożyczka na start, polsska słowacja

yyyyy