Akademia Onufrego Zagłoby

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-004/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Wilków

Wartość ogółem: 241780

Wydatki kwalifikowalne: 241780

Dofinansowanie: 241780

Dofinansowanie UE: 205513

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilków/Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

NIP beneficjenta: 7171719316

Kod pocztowy: 24-313

Miejscowość: Zagłoba

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

składowanie synonim, lokale do wynajęcia sandomierz, ile było województw w polsce, prawdziwy rozmiar krajów, spełniamy marzenia program, weryfikacja dokumentów, zobowiązanie wzór, gremi business communication sp z oo, uzupełnij wpisując odpowiednie jednostki długości wysokość drzwi 210, euro pieniądze, dotacja z pup 2021, kodeks pracy 2019 isap

yyyyy