Akademia Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-177/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki

Gmina: M. Suwałki

Wartość ogółem: 260869,8

Wydatki kwalifikowalne: 260869,8

Dofinansowanie: 247119,8

Dofinansowanie UE: 210051,83

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”

NIP beneficjenta: 8442242649

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

koleje wielkopolskie konin, ministerstwo kultury dotacje 2021, 30 czerwca 2018, jak załatwić receptę, udział obcego kapitału w mediach, próchnica u 2 latka, projekt gabinetu fizjoterapii, praca szepietowo, pup braniewo, pomoc dla przedsiębiorców koronawirus, dotacje dla firm 2022, polska slowacja jaki wynik, starostwo powiatowe żyrardów, gov cyfrowa, suma kontrolna, tygrysia granica i jej mieszkańcy, portal apelacji rzeszowskiej, miasta warmińsko mazurskie, inea serwis

yyyyy