Akademia przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-030/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Gmina: Ostrzeszów

Wartość ogółem: 775915,2

Wydatki kwalifikowalne: 775915,2

Dofinansowanie: 763655,2

Dofinansowanie UE: 659527,92

Nazwa beneficjenta: Nova Centrum – Andrzej Lamek

NIP beneficjenta: 6221471379

Kod pocztowy: 63-500

Miejscowość: Ostrzeszów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

5 województw, targi rehabilitacyjne 2019, zgoda na cesję wierzytelności wzór, startuj, izdebnik 465, brakow, obywatel świata inaczej, orzeczenie definicja, frankfurt nad menem opieka język włoski, budynek plomba, dzielenie wyrazów powerpoint, wspolnota mieszkaniowa prawa, koronowirus zachodniopomorskie, magdalena jakubiak, asd i, eksport bezpośredni, program do zdalnego nauczania, wymagane jest rozwiązanie captcha, zasady witania się z kobietą, 29 120 kluczewsko, strona startowa programu mozilla firefox

yyyyy