Akademia Przedszkolaka II „Ku Przyszłości”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-028/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Radomyśl Wielki

Wartość ogółem: 464958,03

Wydatki kwalifikowalne: 464958,03

Dofinansowanie: 395214,33

Dofinansowanie UE: 335932,18

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Ku Przyszłości”

NIP beneficjenta: 8172106823

Kod pocztowy: 39-310

Miejscowość: Radomyśl Wielki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

poseł grabowski, opis opis, regeneracja pomp wtryskowych do ciągników rolniczych ciechanów, sea region, dotacja na działalność gospodarczą 2021, dostępny 2, biblioteka ekonomiczna wrocław, urząd dozoru technicznego sprawuje nadzór nad, mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych

yyyyy