Akademia przedszkolaka II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-018/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Komprachcice

Wartość ogółem: 489080

Wydatki kwalifikowalne: 489080

Dofinansowanie: 481743,8

Dofinansowanie UE: 415718

Nazwa beneficjenta: Gmina Komprachcice

NIP beneficjenta: 7541020006

Kod pocztowy: 46-070

Miejscowość: Komprachcice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2011

studio energia rybnik grafik, długość linii kolejowych w polsce 2016, dotacje dla fundacji 2021, gov cyfrowa

yyyyy