Akademia Przedszkolaka „Ku Przyszłości”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-038/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Radomyśl Wielki

Wartość ogółem: 999888,8

Wydatki kwalifikowalne: 999888,8

Dofinansowanie: 849905,44

Dofinansowanie UE: 722419,62

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Ku Przyszłości”

NIP beneficjenta: 8172106823

Kod pocztowy: 39-310

Miejscowość: Radomyśl Wielki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

adrian kurowski, potenciał, wytwarzaniem produktów zajmuje się następujący sektor gospodarki, słowacja atrakcje przy granicy z polską, konin starówka, urzad pracy grudziadz, promyk nadziei 74

yyyyy