Akademia Przedszkolaka w Gminie Wałcz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-046/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Gmina: Wałcz

Wartość ogółem: 1410391,35

Wydatki kwalifikowalne: 1410391,35

Dofinansowanie: 1198832,65

Dofinansowanie UE: 1019007,75

Nazwa beneficjenta: Wałecki Portal Informacyjny s.c. Bożena Dymarczyk, Dariusz Dymarczyk

NIP beneficjenta: 7651659784

Kod pocztowy: 78-650

Miejscowość: Mirosławiec

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015

dom na sprzedaż jastrowie, regionalny program operacyjny województwa lubelskiego, rzeczypospolitej polskiej czy polski, do kiedy wnioski do arimr 2022, zsp2 opole, pup włoszczowa praca, w zasięgu, pałac lubomirskich stalowa wola, opis faktury na odwrocie, pieniadze na start dzialalnosci, fabryka pełna życia, dofinansowanie nauki języka, 24 stycznia 2022, tomasz tosza, www z, liceum kościuszki warszawa, polska plus, czas na biznes, zakonnik nazywany białym mnichem

yyyyy