Akademia przedszkolaków w gminie Lidzbark Warmiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-058/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat lidzbarski

Gmina: Lidzbark Warmiński

Wartość ogółem: 1983893,38

Wydatki kwalifikowalne: 1983893,38

Dofinansowanie: 1686309,38

Dofinansowanie UE: 1686309,37

Nazwa beneficjenta: Gmina Lidzbark Warmiński

NIP beneficjenta: 7431862715

Kod pocztowy: 11-100

Miejscowość: Lidzbark Warmiński

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat lidzbarski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

co to zbiornik retencyjny, stypendium małopolskie, nosorożec rogatek, raport wzór, pzp 2004, państwo w państwie odcinki 2018, plan duszy jak obliczyć, żłobek gminny oleśnica, testy pcr skuteczność, ue

yyyyy