Akademia Przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-018/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 199424,6

Wydatki kwalifikowalne: 199424,6

Dofinansowanie: 199424,6

Dofinansowanie UE: 169510,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin/Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122477853

Kod pocztowy: 20-054

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

przedszkole anglojezyczne, ustawa o finansach publicznych wikipedia, wystawianie e recept, regionalny system stypendialny, produkt spożywczy który bywa biały ale może mieć inny kolor, zs nr 1 opole lubelskie, swoj skarb powierza bankowej opiece, wydział komunikacji sępólno, dofinansowanie na firme 2022, największe dworce kolejowe w polsce, tzw, pozyczki na firme

yyyyy