Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-775/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki

Gmina: M. Suwałki

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymskakatolickap.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach/Parafialna Podstawowa Szkoła Polska-Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

NIP beneficjenta: 8441285208

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014

gok płośnica, kotły co – pleszew. ślusarstwo produkcyjno-usługowe “białek” pleszew, wprost czy w prost, kurs irata, ustawa pzp 2021 pdf, poczta.warmia.mazury, venture capital w polsce, giv gov, laznie rzymskie, ostre wyzwania, soleko oleszno, ozw postępowanie ratownicze, krus janów lubelski, docelowa, nie przegap, rzecznik praw obywatelskich czym się zajmuje, home invest opinie, justyna kozak, sosw zamosc, co oznacza skrót pgr, lublin romera

yyyyy