Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-027/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Żarów

Wartość ogółem: 414303,04

Wydatki kwalifikowalne: 414303,04

Dofinansowanie: 414303,04

Dofinansowanie UE: 352157,58

Nazwa beneficjenta: Firma Szkoleniowo -Doradcza Anna Szywała S.C.Anna Szywała, Agata Szywała

NIP beneficjenta: 8842427743

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013

pułapki cyfrowego świata prezentacja, unia ares l, mcpr zamosc, szumy uszne icd 10, jakie alimenty przy zarobkach 12000, upoważnienie do odbioru korespondencji wzór pdf, tramwaj 4 zabrze, przerwana konferencja, zus tabelą uszczerbku na zdrowiu 2021, koronawirus gov mapa, powiatowy urzad pracy koscierzyna, ryba która może porazić prądem krzyżówka, europejska 125, bajkowy zakątek rzeszów, główny inspektorat transportu drogowego raszyn, apd usos uwm, pup hrubieszów oferty pracy, e recepta od kiedy, beneficjenci pomocy publicznej, program uwaga kontakt

yyyyy