Akademia stopnickiego przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-002/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Stopnica

Wartość ogółem: 289236,95

Wydatki kwalifikowalne: 289236,95

Dofinansowanie: 245851,41

Dofinansowanie UE: 245851,41

Nazwa beneficjenta: Gminne Centrum Kultury

NIP beneficjenta: 6551963789

Kod pocztowy: 28-130

Miejscowość: Stopnica

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/16/2013

Data zakończenia realizacji: 11/15/2014

4 podstawowe zobowiązania w programie restrukturyzacja małych gospodarstw, zmiana zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, dopłaty unijne dla rolników 2022, konferencja 6 kwietnia 2021, lgd dofinansowanie, z wyrazami szacunku mail, podmiot publiczny definicja, hurtownia okularów żory, jak usunac profil zaufany, urząd pracy wyrzysk, gdziewirus pl, euro 2020 28.06, pomocna dlon, rodzinne ogrody działkowe, generator pytan

yyyyy