Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-323/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Wyszogród

Wartość ogółem: 60423

Wydatki kwalifikowalne: 60423

Dofinansowanie: 60423

Dofinansowanie UE: 51359,55

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Wyszogród

NIP beneficjenta: 7741014559

Kod pocztowy: 09-450

Miejscowość: Wyszogród

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

wup katowice efs, praca dietetyk śląskie, umowa próbna a ciąża, feniks białystok, ws kielce, inkubator przedsiębiorczości dofinansowanie, certyfikat zgodności to pojęcie wiążące się z, warszawa jurata pkp, wskaźniki gospodarcze, scp pl, aranżacja okna w kamienicy, storny

yyyyy