AKADEMIA SUKCESU – program rozwojowy dla uczniów szkoły podstawowej w Łomnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-007/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Mysłakowice

Wartość ogółem: 126417

Wydatki kwalifikowalne: 126417

Dofinansowanie: 126417

Dofinansowanie UE: 107454,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Mysłakowice

NIP beneficjenta: 6110111181

Kod pocztowy: 58-533

Miejscowość: Mysłakowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

monochromatyczne barwy, linia kolejowa nr 7 budimex, jakie mechanizmy wpływają na tworzenie nowych wyrazów, przedszkole harmonijka, starostwo powiatowe głubczyce, www nfz bydgoszcz, ryszard pabian, niebezpieczny oddział odcinek 1, go to brand wyniki, blokada kręgosłupa na nfz 2020

yyyyy