Akademia twórczości przepustką do wymarzonej przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-147/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Wysokie Mazowieckie – miasto

Wartość ogółem: 99917,1

Wydatki kwalifikowalne: 99917,1

Dofinansowanie: 99917,1

Dofinansowanie UE: 84929,54

Nazwa beneficjenta: Miasto Wysokie Mazowieckie

NIP beneficjenta: 7221002509

Kod pocztowy: 18-200

Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

instytut spawalnictwa gliwice, jednostka terytorialna, barwy warszawy, zsplesznowola.pl, jak zmniejszyć ikony na telefonie, grabieniec 13 łódź, kursy umiejętności zawodowych, pkp intervity, świetlica środowiskowa, gus nie można utworzyć konta użytkownika, kaszub

yyyyy