Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa- etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-087/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Mikołów

Wartość ogółem: 1263660,37

Wydatki kwalifikowalne: 1263660,37

Dofinansowanie: 1162567,54

Dofinansowanie UE: 1074111,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Mikołów

NIP beneficjenta: 6351805347

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

kielecka platforma komunikacyjna, pup łańcut oferty, najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego, przeglądarką skierowań d, ustawa o informatyzacji, pomoc de minimis w rolnictwie 2020, bgk.pl, polska slowaxja, pomocna dłoń, www sod pfron org pl logowanie, jak powiększyć czcionkę w telefonie, dany jest zbiór opisany słownie, fundusze venture capital w polsce, wykaz chorób zawodowych rolników 2020, pup mrągowo, dofinansowania osp, szkoła podstawowa nr 1 w świerklanach, układ zamknięty cda

yyyyy