Akademia Wielkich Możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-075/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 933010,93

Wydatki kwalifikowalne: 933010,93

Dofinansowanie: 933010,93

Dofinansowanie UE: 793059,29

Nazwa beneficjenta: Gmina Rybczewice/ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach

NIP beneficjenta: 7132273193

Kod pocztowy: 21-065

Miejscowość: Rybczewice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

stumilowy las żłobek, wyszukiwarka gus, jak zablokować stronę internetową windows 10, wn d, dofinansowanie językowe, pożyczka na 12 miesięcy, elektryczni warszawa, www starachowice pl, budowa listu, klimkówka republika, wiceminister środowiska 2014, www kazmierz pl, kiedy otworza przedszkola 2021

yyyyy