Akademia Zdrowia i Rozwoju Przedszkolaka w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Świerklańcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-114/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Świerklaniec

Wartość ogółem: 698980,84

Wydatki kwalifikowalne: 698980,84

Dofinansowanie: 688496,13

Dofinansowanie UE: 594133,71

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 01-552

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dotacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności 2021, 09 110 sochocin, co to jest procent uzupełnij opisy na diagramie, powiatowy urząd pracy ostrów mazowiecka, kredyt na start firmy 2020, dofinansowanie na żłobek prywatny 2018, gmina stolno, qartis, pisma urzędowe, lublin stefczyka, kształcenie modułowe, kompetencje komisji europejskiej

yyyyy